DÜNYA TRAFiK MAğDURLARINI ANMA GÜNÜ

DÜNYA TRAFıK MAğDURLARINI ANMA GÜNÜ

Trafik kazalarında kaybettiğimiz binlerce “CANIMIZI”

anarken, insan eliyle oluþturulan bu afete “DUR” diyoruz.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik

Yönetmeliği’nde emniyet kemeri ile ilgili yasal boþluklar bulunmaktadır. Emniyet

kemeri takmak bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini büyük oranda

azaltmaktadır. Emniyet kemeri takmak istisnasız herkes için zorunlu olmalı ve

cezalar caydırıcı olmalıdır.

Politikacılarımızı Karayolları Trafik Kanunu’nu güçlendirmeleri

konusunda destekliyoruz.

ÜLKEMıZ YOLLARINDA RıSK ALTINDAKı

BıNLERCE YAÞAMI BıRLıKTE KURTARABıLıRıZ.

dünya trafik mağdurlarını anma günü